Władze

Stowarzyszenie Dziennikarzy Sportowych
„Reprezentacja Piłkarska Dziennikarzy”

Warszawa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 21/86

Data rejestracji: 5 września 2005
NIP: 951-216-89-60
nr rachunku: 72 1240 6250 1111 0010 4852 7287

WŁADZE

Prezes: Marek Skalski – skalski@gigasport.pl

Zarząd:
– Dariusz Tuzimek – d.tuzimek@gmail.com
– Adam Romer – adam@tenisklub.pl
– Marcin Lepa – tino_pl@yahoo.com
– Cezary Olbrycht – cez@autograf.pl

Komisja Rewizyjna:
– Adam Gilarski
– Maciej Sołdan
– Mariusz Walkiewicz