30.09.2009

2009-09-30: Warszawa, trening z Narodowym