06.01.2010

Nowe władze

6 stycznia (środa) 2010, Warszawa

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym stawiło się 16 z 26 członków zwyczajnych stowarzyszenia. Przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2008 i wysłuchali informacji na temat działalności statutowej w 2009.

Z ustępującego zarządu absolutorium dostało czterech z pięciu członków (Rafał Sak, Maciej Sołdan, Dariusz Tuzimek i Adam Romer). Nie uzyskał go Robert Zieliński.

Na kolejną 2-letnią kadencję wybrano nowy zarząd w składzie Rafał Sak, Maciej Sołdan, Dariusz Tuzimek, Adam Romer oraz Cezary Olbrycht. Do komisji rewizyjnej weszli: Adam Gilarski i Marek Skalski.

Do stowarzyszenia zostali przyjęci: Jacek Kowalski, Roman Brzozowski, Krystian Sobierajski, Tomasz Lipiński i Daniel Olkowicz. Członkiem wspierającym zostali: Piotr Przybysz, Maciej Bonecki i Andre Mafra.

Kolejne zebranie ma się odbyć w kwietniu, w celu przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2009.

/adrom/