Władze

Stowarzyszenie Dziennikarzy Sportowych
„Reprezentacja Piłkarska Dziennikarzy”

03-971 Warszawa, ul. Rumuńska 25
Data rejestracji: 5 września 2005
NIP: 951-216-89-60
Nr rachunku: 60 1140 2004 0000 3802 8077 7419
WŁADZE 9. kadencji

Prezes: Marcin Lepa

Zarząd:
– Mariusz Walkiewicz
– Cezary Olbrycht

Komisja Rewizyjna:
– Adam Gilarski
– Wojciech Jakoniuk
– Krzysztof Marciniak