Władze

Stowarzyszenie Dziennikarzy Sportowych
„Reprezentacja Piłkarska Dziennikarzy”

Warszawa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 21/86

Data rejestracji: 5 września 2005
NIP: 951-216-89-60
Nr rachunku: 72 1240 6250 1111 0010 4852 7287

WŁADZE

Prezes: Marcin Lepa

Zarząd:
– Mariusz Walkiewicz
– Cezary Olbrycht

Komisja Rewizyjna:
– Adam Gilarski
– Wojciech Jakoniuk
– Adam Romer