06.11.2019

Rekordowe walne i początek sezonu halowego

Warszawa, 6 listopada (środa)

Za drugim podejściem udało nam się zorganizować Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych „Reprezentacja Piłkarska Dziennikarzy”.  Frekwencja była rekordowa. Efekty przyniosła akcja zarządu, który indywidualnie mobilizował każdego członka do przyjścia.

Zaczęliśmy na bocznym boisku Hali Piłkarskiej na Bemowie, pod dachem, a właściwie pod balonem, od mini-turnieju, który wygrali „Zieloni”.

Później zrzuciliśmy korki i zajęliśmy się poważnymi tematami prawnymi. Przegłosowaliśmy uchylenie dotychczasowego statutu, który przez lata się zdezaktualizował i przestał nam służyć. Życie pokazało na przykład, że liczebność władz powinna być bardziej elastyczna, by prace mogły przebiegać sprawnie, bez paraliżu. W nowej „konstytucji” stowarzyszenia doprecyzowaliśmy między innymi kilka zapisów dotyczących członkostwa i składek.

Utrzymaliśmy składkę roczną na dotychczasowym poziomie. Wysłuchaliśmy sprawozdania finansowego za 2018 rok. Było też sporo o współpracy ze sponsorem głównym. Ustaliliśmy, że wybory odbędą się w kwietniu 2020 roku.

Doszło też do kilku ważnych „zmian kadrowych”. Marek Furjan dołączył do członków zwyczajnych. Po rezygnacji Dariusza Tuzimka, Mariusza Walkiewicza i Piotra Gołosa, którym prezes Marek Skalski podziękował za zaangażowanie, zorganizowaliśmy wybory uzupełniające. Do zarządu wszedł Andrzej Twarowski, który pokonał w tajnym głosowaniu Macieja Kubicę. W komisji rewizyjnej będą pracować Wojciech Jakoniuk i Krzysztof Marciniak. Wystarczającego poparcia nie zdobył Piotr Kwiatkowski.

Rozpaliły nas wolne wnioski dotyczące kar za spóźnienia, aktywności w mediach społecznościowych i ewentualnych premii finansowych za wyjazdy na mecze i pracę w zarządzie. Podjęliśmy decyzję dotyczącą zimowego zgrupowania Reprezentacji. Wrócimy do Afryki, odwiedzimy Wyspy Zielonego Przylądka. Wszystkich spraw było tak dużo, że skończyliśmy dopiero po blisko 3 godzinach obrad. Na szczęście byliśmy w miejscu, gdzie można zamówić coś do ciała.

/spa/