01.03.2022

Sława Ukrajini!

Za naszą wschodnią granicą trwa krwawa wojna. Przerażające obrazy, które oglądamy, to rzeczywistość, z którą nie możemy się pogodzić. Nasi sąsiedzi tracą życie, domy, dorobek życia. Jednoczymy się z narodem ukraińskim i potępiamy rosyjską agresję. W miarę możliwości wspieramy zbiórki i akcje niosące pomoc. Z funduszy Stowarzyszenia dokonaliśmy wpłaty (5000 zł) na Towarzystwo Pomocy Ukrainy.

Dołączamy także do akcji „Polska piłka dla Ukrainy”, którą zainicjował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

#SolidarnizUkrainą  #Ukraina  #stopwojnie