07.07.2008

W Remes Pucharze Polski z rezerwami Białołęki

Stowarzyszenie Sportowe Białołęka II – beniaminek klasy B – będzie naszym rywalem w I rundzie Remes Pucharu Polski 2008/2009. Zagramy 15 sierpnia (piątek) o 17.00.

Pierwszy zespół Białołęki zajął w minionym sezonie 2. miejsce w lidze okręgowej (grupa Warszawa II) i zacznie rozgrywki od II rundy.

Jeśli wygramy z Białołęką, zagramy z beniaminkiem ligi okręgowej Legionem Warszawa.

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI

Rozgrywki o Puchar Polski ufundowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są doroczną, masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszych spośród wszystkich polskich drużyn piłkarskich, ubiegających się o to najwyższe trofeum w kraju.

Ze względu na wyjątkowe znaczenie szkoleniowe i propagandowe, zwłaszcza dla drużyn klas niższych, młodzieży nie zrzeszonej w klubach oraz społecznych działaczy sportowych, rozgrywki winny stać się zawodami o szczególnym znaczeniu i randze dla polskiego piłkarstwa.(…)

Drużyna, która zwycięży w finale Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego ZPN uzyskuje prawo uczestnictwa w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu centralnym.
W rozgrywkach o Puchar Polski uczestniczą obowiązkowo drużyny III i IV ligi oraz MLS. Pozostałe tj. LO, Kl. A i B, drużyny niezrzeszone, drużyny zakładów pracy oraz drużyny szkolne biorą udział na zasadzie dobrowolności.

§ 1
Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem pucharowym tzn. drużyna przegrywająca odpada z dalszych rozgrywek.

§ 2
Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut. W przypadku wyniku remisowego w normalnym czasie, po 10 minutowej przerwie zostanie zarządzona dogrywka 2 x 15 minut. Jeżeli obydwa zespoły w dogrywce uzyskały tę samą liczbę bramek – sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów. W przypadku rozgrywania zawodów systemem mecz i rewanż w dogrywce zasada „podwójnego” liczenia bramek zdobytych na wyjeździe nie ma zastosowania. Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w grze w momencie zakończenia dogrywki. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane do tej samej bramki. O wyborze bramki decyduje sędzia główny zawodów. Uznanie bramki może nastąpić tylko z rzutu bezpośredniego. Zdobyte bramki z tzw. „dobitki” są nieważne.

§ 3
Wszystkie zawody rozgrywane będą wg. obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, uchwalonych przez PZPN.

§ 4
Zestawienie par we wszystkich terminach będzie każdorazowo losowane przez Wydział Rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

§ 5
Zawody organizuje klub będący gospodarzem (w terminarzu podany na pierwszym miejscu) i pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją zawodów. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.

§ 6
Wystawienie przez klub, szkołę, zakład pracy do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania następującej zasady:
1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej rozgrywce, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wówczas maksimum 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
2. Oznaczenie drużyny tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd.

§ 7
W czasie zawodów dopuszczalna jest wymiana 4 zawodników przez cały okres trwania zawodów, bez prawa ponownego ich powrotu na boisko. W rozgrywkach Pucharu Polski nie mają obowiązku grać zawodnicy-młodzieżowcy.

§ 8
1. Żółte kartki otrzymane w meczach Pucharu Polski klub ewidencjonuje oddzielnie tylko z rozgrywek pucharowych danej edycji rozgrywek. (od sezonu 2004/2005 nie sumuje się żółtych kartek z meczów mistrzowskich i pucharowych).
2. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia (żółte i czerwone kartki) w rozgrywkach pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach pucharowych.
3. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów nie wykonana w danej edycji rozgrywek pucharowych zostaje przeniesiona do nowej edycji rozgrywek Pucharu Polski.

§ 9
W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązuje zasada, iż drużyna klasy niższej jest w każdym przypadku gospodarzem zawodów. W spotkaniach zespołów tej samej klasy – gospodarza wyznacza się drogą losowania.

§ 10
Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

§ 11
Drużyny szkolne zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty te są pokrywane przez macierzysty OZPN lub Związek.

§ 12
Odwołania od zawodów będą rozpatrywane przez WGiE w I instancji oraz Związkową Komisję Odwoławczą Mazowieckiego ZPN w II instancji.

§ 13
Za niestawienie się na wyznaczone zawody kluby będą ukarane karą pieniężną zgodnie z odpowiednimi paragrafami Regulaminu rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
Zawody będą zweryfikowane 3:0 v.o. na korzyść drużyny przeciwnej.

§ 14
W sprawach nie objętych regulaminem decydują Postanowienia PZPN. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi i Prezydium Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

/mzpn.pl, spa/