18.04.2018

Zmiany, zmiany, zmiany, ale nie w naszych władzach

18 kwietnia (środa)

W Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych wzięło udział 17 członków. 6 kolegów udzieliło obecnym pełnomocnictwa, by reprezentowali ich podczas głosowań.

Walne przyjęło sprawozdanie ustępującego zarządu VI kadencji, z działań w minionym roku. Zgodnie z rekomendacją przedstawiciela komisji rewizyjnej ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. W wyborach do nowych władz nie było niespodzianek i cała piątka w komplecie ponownie znalazła się w organie władzy wykonawczej naszego Stowarzyszenia.

Stary-nowy zarząd w składzie: Marcin Lepa, Cezary Olbrycht, Adam Romer, Marek Skalski i Dariusz Tuzimek chwilę po Walnym, jednogłośnie, ponownie powierzył funkcję prezesa Markowi Skalskiemu.

W składzie komisji rewizyjnej nastąpiła jedna zmiana. Do Adama Gilarskiego i Mariusza Walkiewicza, w miejsce Macieja Sołdana, dołączył Piotr Gołos.

W pozostałych głosowaniach przegłosowaliśmy zwiększenie rocznej składki, pozostawiając zarządowi możliwość jej zredukowania po pozyskaniu nowych sponsorów. Wybraliśmy miejsce i częstotliwość dalszych treningów. Obniżenie składki dla zawodników kontuzjowanych przez minimum sześć miesięcy zostało odrzucone.

/ar/